Thứ Bảy, ngày 07/12/2019 01:00 AM (GMT+7)

Thủ tướng ra “hạn chót” cho các công ty nông, lâm nghiệp sắp xếp

authorAnh Thơ Thứ Hai, ngày 18/11/2019 15:59 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Tại Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp do Bộ NNPTNT tổ chức ngày 18/11/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ra hạn chót cho các công ty nông, lâm nghiệp phải sắp xếp xong trong năm 2020, không thể chậm hơn.

   

Mới đạt 62,5% mục tiêu

Theo báo cáo của Bộ NNPTNT, thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW, đã có 185 nông trường, công ty nông nghiệp sắp xếp, đổi mới còn 145 công ty, giảm 40 đầu mối; sắp xếp 256 lâm trường quốc doanh theo các mô hình: 148 lâm trường chuyển thành Công ty TNHHMTV lâm nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu, cổ phần hóa 03 công ty; chuyển 91 lâm trường thành Ban quản lý rừng phòng hộ; giải thể 14 lâm trường.

 thu tuong ra “han chot” cho cac cong ty nong, lam nghiep sap xep hinh anh 1

Các đại biểu dự Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

Trước sắp xếp, các nông, lâm trường quản lý sử dụng 4.658.675 ha, trong đó nông trường quốc doanh quản lý 567.675 ha, lâm trường quốc doanh quản lý 4.091.000 ha. Sau sắp xếp (thời điểm 2012) các công ty nông, lâm nghiệp giữ lại quản lý, sử dụng 2.853.164 ha.

Thực hiện Nghị quyết 30, việc đổi mới và sắp xếp các công ty nông lâm trường tiếp tục chuyển biến rất tích cực. Đến 30/6/2019 số lượng công ty nông, lâm nghiệp đã sắp xếp chuyển sang hoạt động theo mô hình mới đạt 62,5%; dự kiến năm 2019, công ty nông nghiệp sẽ hoàn thành sắp xếp đạt 74,42%, công ty lâm nghiệp sẽ hoàn thành đạt 86,76%; phấn đấu năm 2020 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp.

Trước sắp xếp vốn chủ sở hữu tại các công ty nông, lâm nghiệp là 24.800 tỷ đồng (bình quân 96,89 tỷ đồng/công ty), tổng doanh thu 21.980 tỷ đồng (bình quân 85,85 tỷ đồng/công ty), lợi nhuận sau thuế 3.520 tỷ đồng.

“Sau sắp xếp tình hình tài chính lành mạnh hơn, cơ bản giải quyết được nợ khó đòi, vốn chủ sở hữu tăng lên là 27.840 tỷ đồng” – Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng thừa nhận, hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp sau sắp xếp, đổi mới chưa rõ rệt và đồng đều. Diện tích đất, tài sản trên đất các công ty bàn giao về địa phương còn ít (khoảng 91.419 ha/462.980 ha) do tài sản trên đất chưa được giải quyết rành mạch; công tác quản lý đất đai còn phức tạp, vẫn còn hiện tượng tranh chấp, lấn chiếm đất đai.

 thu tuong ra “han chot” cho cac cong ty nong, lam nghiep sap xep hinh anh 2

Việc đổi mới và sắp xếp các công ty nông lâm trường đang có những chuyển biến rất tích cực.

Việc hoàn thiện lại hồ sơ, thủ tục thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai mất nhiều thời gian. Tình trạng lợi dụng ranh giới giữa rừng sản xuất là rừng trồng với rừng tự nhiên, rừng đặc dụng và rừng phòng hộ để lấn chiếm khai thác rừng không đúng pháp luật còn thường xuyên xảy ra.

Một số nơi chưa giải quyết dứt điểm tình trạng cho thuê, liên doanh liên kết, sử dụng đất không đúng đối tượng, mục đích còn tiếp diễn; vấn đề giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ nhất là khu vực Tây Nguyên còn thấp (hiện có khoảng 11.000ha giao cho hộ gia đình, chiếm 6,95%).

Theo Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường, để tiếp tục hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 30, đối với các công ty nông, lâm nghiệp đã hoàn thành việc sắp xếp thì hoạt động theo pháp luật về doanh nghiệp, tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, năng lực tài chính, sản xuất kinh doanh hiệu quả. Trường hợp tiếp tục tái cơ cấu thì có cơ chế giao quyền chủ động cho chủ sở hữu quyết định phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Tăng cường thanh, kiểm tra, hướng dẫn và chỉ đạo tổ chức thực hiện, nhất là về quản lý sử dụng đất, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xử lý các trường hợp cho thuê, cho mượn, lấn chiếm, tranh chấp, liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai; lập phương án quy hoạch, kế hoạch quản lý, sử dụng đất của các công ty nông lâm nghiệp khi trả về địa phương.

Năm 2020 phải hoàn thành việc sắp xếp

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng ra “hạn chót” là năm 2020 cho việc sắp xếp công ty nông, lâm nghiệp, thành phần đang quản lý, sử dụng hơn 1,8 triệu ha đất, tương đương khoảng 1/2 diện tích trồng lúa của cả nước.

 thu tuong ra “han chot” cho cac cong ty nong, lam nghiep sap xep hinh anh 3

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

“Các nông lâm trường với sự chỉ đạo của địa phương, của các cơ quan chức năng, nhất là Bộ NN&PTNT phải đánh thức, khơi dậy, phát huy hiệu quả những tiềm năng thế mạnh, nguồn lực đất đai hiện có”, Thủ tướng nói, để làm sao thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như 3 sứ mệnh: Là động lực mới của nền kinh tế; là một bộ phận quan trọng của quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp và là phương tiện công cụ quan trọng để đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cụ thể là Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi đặc biệt khó khăn vào cuộc sống

Để phát triển các công ty nông lâm trường một cách thực sự bền vững, hiệu quả, theo Thủ tướng, phải có cơ chế chính sách khơi thông, có giải pháp quản lý thật sự chặt chẽ, hiệu quả các nguồn lực đất đai, tài nguyên rừng, nguồn nhân lực tại chỗ, trong đó có 3 nguyên tắc rất quan trọng.

Đó là đất đai và tài nguyên rừng phải được giao cho những chủ thể trực tiếp để quản lý sử dụng hiệu quả. Nghiêm cấm tình trạng phát canh thu tô, hưởng lợi trung gian. Thứ hai là quan tâm đặc biệt đến tạo việc làm, đảm bảo sinh kế cho người dân địa phương, nhất là đồng bào thiểu số, góp phần giải quyết tốt vấn đề tái định cư gắn với quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ phát triển rừng. Thứ ba là thu hút mạnh đầu tư, thúc đẩy sớm hình thành các vùng sản xuất nông lâm, sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, thâm canh, ứng dụng công nghệ gắn với công nghiệp chế biến. 

Về các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ làm tốt hơn nữa công tác tư tưởng nhận thức và thông tin tuyên truyền, nhất là cấp cơ sở. Không còn tư tưởng bao cấp, tư tưởng dựa vào đất đai của Nhà nước để làm lợi cá nhân mà Nhà nước không quản lý được.

“Phải có giải pháp cụ thể, thiết thực, tạo việc làm, sinh kế cho đồng bào, nhất là người dân địa phương”, Thủ tướng nói và nhấn mạnh “đừng để tình trạng đất do Nhà nước quản lý thì thừa nhưng người dân bị thiếu đất nghiêm trọng, phải đi làm thuê, làm mướn”.

Rà soát, hoàn thiện hệ thống các quy định pháp luật liên quan đến sắp xếp, đổi mới công ty nông lâm nghiệp; ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù để thúc đẩy sớm hoàn thiện việc sắp xếp lại, nhất là giải quyết được những vướng mắc, bức xúc hiện nay.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến về những...